Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa

Przydział lokalu komunalnego

Zakres:

Rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Głogówek

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

Termin składania dokumentów:

Bezterminowo - cały rok

Termin rozpatrzenia sprawy:

 Na  posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 Podstawa prawna:

Brak opłat za rozpatrzenie wniosku

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca może w terminie 14 dni od daty zawiadomienia , zwrócić się do Burmistrza Głogówka o ponowne rozpatrzenie wniosku.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Głogówku, Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska- MKOŚ

Informacje dodatkowe:

O przydział lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych :

 

O przydział lokalu socjalnego mogą ubiegać się osoby zamieszkałe na terenie Gminy Głogówek, które :

 

 

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nie może również przysługiwać drugiemu małżonkowi, chyba , że małżonkowie pozostają w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu.

STAWKI CZYNSZU NA LOKALE MIESZKALNE I LOKALE SOCJALNE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU.

PDFZarzadzenie nr MKOŚ .0050.167.2019 Burmistrza Głogówka z dnia 31.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokość stawek czynszu za najem socjalny lokali wchodzących w skład.pdf
 

STAWKI CZYNSZU NA LOKALE MIESZKALNE I LOKALE SOCJALNE OBOWIĄZUJĄCE DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU.
PDFczynsze mieszkania komunalne i socjalne.pdf

STAWKI CZYNSZU NA LOKALE UŻYTKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU.

PDFczynsz lokale użytkowe.pdf

DOKUMENTY DO POBRANIA :

PDF- Wniosek o wynajem lokalu ..pdf
PDFdeklaracja o wysokości dochodów.pdf
PDFOŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM.pdf
 

Wersja XML