Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

AZBEST 2021

 

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o udzielenie
dofinansowania z zakresu usuwania azbestu z terenu
Gminy Głogówek w 2021 roku

 

 

            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

W związku z powyższym Burmistrz Głogówka ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Głogówek. Zadanie będzie realizowane dzięki możliwości pozyskania dotacji w ramach ww. Programu.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego
w Głogówku, parter-pok. nr 1 w terminie do 30 czerwca 2021 r.  Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej www.bip.glogowek.pl
(w zakładce: Menu Przedmiotowe/Ochrona Środowiska/Azbest 2021) oraz w Wydziale Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głogówku w pok. nr 5 (parter).

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 70% jego kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł za 1 Mg (tonę) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

 

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 

Szczegółową informację można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska,

parter - pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu-tel. (77) 40 69 922.

 

BURMISTRZ GŁOGÓWKA

            dr PIOTR BUJAK

 

ODTOGŁOSZENIE.odt
PDFOGŁOSZENIE.pdf
 

DOCXWNIOSEK O DOFINANSOWANIE WS. AZBESTU NA 2021 ROK.docx
PDFWNIOSEK O DOFINANSOWANIE WS. AZBESTU NA 2021 ROK.pdf
 

Wersja XML