Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz z dnia 8.07.2021 roku.

PDFWykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do sprzedaży drogą bezprzetargową na rzecz najemcy. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Piastowskiej nr 27 w Głogówku..pdf
 

Wersja XML