Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024.

PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania POŚ dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024.pdf
 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu

„Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024”

Burmistrz Głogówka informuję, iż w dniach 01.02.2022 r. - 22.02.2022 r. odbywają się konsultacje społeczne dla opracowanego projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024”.

Z treścią projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024”, można zapoznać się:

 

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie do dnia 22.02.2022 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Głogówka.

DOCXObwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 01.02.2022 r. bip.DOCX
PDFPOS Glogowek_2021-2024.pdf
DOCXFormularz uwag do projektu POŚ dla Gminy Głogówek.docx
 

Wersja XML