Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2022

LX  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2022.pdf (223,80KB)
PDFb) WPF.pdf (157,74KB)
DOCXc) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2023-2030.docx (21,12KB)
PDFc) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2023-2030.pdf (435,53KB)
DOCXd) zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek.docx (11,21KB)
PDFd) zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek.pdf (262,76KB)
 

LIX  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCXa) w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2022.docx (24,91KB)
PDFa) w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2022.pdf (162,07KB)
DOCXautopoprawka.docx (23,97KB)
DOCXb) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037.docx (15,02KB)
PDFb) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037.pdf (158,54KB)
DOCXc) w sprawie rozpatrzenia petycji.docx (11,47KB)
PDFc) w sprawie rozpatrzenia petycji. pdf.pdf (264,91KB)
DOCXd) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Wróblin w gminie Głogówek.docx (12,38KB)
PDFd) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Wróblin w gminie Głogówek.pdf (314,85KB)
DOCXe) w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Prudniku dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój - Olsztyn.docx (11,63KB)
PDFe) w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Prudniku dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój - Olsztyn.pdf (277,06KB)
 

LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budzecie gminy na rok 2022.pdf (150,92KB)
DOCXa) w spr. zmian w budzecie gminy na rok 2022.docx (26,78KB)
DOCXb) WPF.docx (14,79KB)
PDFb) WPF.pdf (157,37KB)
 

LVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budzecie gminy na rok 2022.pdf (166,55KB)
DOCXAutopoprawka budżet.docx (20,95KB)
PDFAutopoprawka budżet.pdf (178,40KB)
DOCXb) w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2036.docx (14,75KB)
PDFb) w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2036.pdf (120,94KB)
DOCXc) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.docx (10,69KB)
PDFc) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf (178,90KB)
DOCXd) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji..docx (11,63KB)
PDFd) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf (262,02KB)
DOCXe) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym.docx (12,70KB)
PDFe) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym.pdf (273,79KB)
DOCXf) w sprawie zmian w uchwale -statut.docx (11,56KB)
PDFf) w sprawie zmian w uchwale -statut.pdf (268,06KB)
DOCXg) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom.docx (13,98KB)
PDFg) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom.pdf (298,10KB)
DOCXh) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego.docx (12,19KB)
PDFh) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, .pdf (288,56KB)
DOCXi) w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Głogówek.docx (13,32KB)
PDFi) w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Głogówek.pdf (284,17KB)
PDFj) w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.pdf (329,26KB)
DOCXj) w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.docx (13,06KB)
DOCXK) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2022.2023.docx (11,24KB)
PDFK) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2022.2023.pdf (261,80KB)
 

LVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCX5. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.docx (10,79KB)
PDF5. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.pdf (259,40KB)
PDF6d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.pdf (260,38KB)
DOCX6d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.docx (11,27KB)
DOCX6h) w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głogówka.docx (11,68KB)
PDF6h) w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głogówka.pdf (262,75KB)
PDF7a) w sprawie zmian w budżecie gminy Głogówek.pdf (184,02KB)
DOCX7b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.docx (10,27KB)
PDF7b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (181,81KB)
DOCX7c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.docx (10,38KB)
PDF7c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (181,78KB)
 

LV  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budzecie Gminy Głogówek na rok 2022.pdf (206,57KB)
DOCXa) w spr. zmian w budzecie Gminy Głogówek na rok 2022.docx (36,46KB)
DOCXb)WPF.docx (14,73KB)
PDFb)WPF.pdf (157,47KB)
DOCXc) w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.docx (12,83KB)
PDFc) w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.pdf (590,13KB)
DOCXd) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.docx (12,26KB)
PDFd) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.pdf (2,41MB)
 

LIV  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023


DOCXb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2036.docx (11,24KB)
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2036.pdf (258,47KB)
PDFc) w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane .pdf (331,33KB)
DOCXc) w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.docx (11,82KB)
PDFd) w spr. uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek.pdf (6,16MB)
DOCXd) w spr. uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek.docx (14,20KB)
DOCXe) w sprawie określenia wzorów tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Głogówek.docx (63,40KB)
PDFe) w sprawie określenia wzorów tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Głogówek.pdf (381,26KB)
PDFf) w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2022 roku.pdf (436,40KB)
DOCXf) w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2022 roku.docx (19,60KB)
PDFg) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika OSP z terenu gminy Głogówek.pdf (276,86KB)
DOCXg) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika OSP z terenu gminy Głogówek..docx (12,44KB)
PDFh) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (46,79MB)
DOCXh) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.docx (22,78KB)
DOCXi) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników.docx (15,37KB)
PDFi) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników.pdf (352,28KB)
DOCXj) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r..docx (17,50KB)
PDFj) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r..pdf (338,24KB)
DOCXk) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów.docx (21,11KB)
PDFk) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów.pdf (425,73KB)
DOCXl) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne.docx (21,09KB)
PDFl) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne.pdf (426,04KB)
DOCXm) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice.docx (21,09KB)
PDFm) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice.pdf (425,62KB)
PDFn) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba .pdf (425,91KB)
DOCXn) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba.docx (21,15KB)
DOCXo) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice.docx (21,10KB)
PDFo) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice.pdf (425,81KB)
DOCXp) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Głogowiec.docx (21,11KB)
PDFp) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Głogowiec.pdf (426,31KB)
DOCXr) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek-Winiary.docx (21,11KB)
PDFr) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek-Winiary.pdf (425,00KB)
PDFs) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno.pdf (424,67KB)
DOCXs) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno.docx (21,09KB)
DOCXt) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz.docx (21,08KB)
PDFt) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz.pdf (425,66KB)
PDFu) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik.pdf (425,81KB)
DOCXu) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik.docx (21,09KB)
DOCXv) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień.docx (21,08KB)
PDFv) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień.pdf (425,34KB)
DOCXw) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów.docx (21,08KB)
PDFw) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów.pdf (424,53KB)
DOCXx) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów.docx (21,09KB)
PDFx) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów.pdf (425,91KB)
PDFy) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.pdf (425,62KB)
DOCXy) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.docx (21,09KB)
DOCXz) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.docx (19,59KB)
PDFz) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.pdf (425,63KB)
DOCXaa) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze.docx (21,07KB)
PDFaa) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze.pdf (424,02KB)
DOCXbb) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice.docx (21,08KB)
PDFbb) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice.pdf (426,05KB)
DOCXcc) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów.docx (21,07KB)
PDFcc) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów.pdf (424,53KB)
DOCXdd) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice.docx (21,08KB)
PDFdd) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice.pdf (426,84KB)
PDFee) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa.pdf (425,79KB)
DOCXff) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch.docx (21,06KB)
PDFff) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch.pdf (424,85KB)
DOCXgg) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin.docx (21,08KB)
PDFgg) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin.pdf (425,05KB)
DOCXhh) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada.docx (21,07KB)
PDFhh) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada.pdf (425,05KB)
DOCXii) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice.docx (21,07KB)
PDFii) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice.pdf (425,00KB)
DOCXjj) w sprawie wyrażenia opinii dot. podwyższenia kapitału zakładowego ZK Głogówek Sp zoo, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.docx (16,74KB)
PDFjj) w sprawie wyrażenia opinii dot. podwyższenia kapitału zakładowego ZK Głogówek Sp zoo, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.pdf (181,82KB)
PDFkk)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu .pdf (1,04MB)
DOCXkk)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu.docx (12,76KB)
DOCXll) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków ZI do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.docx (16,02KB)
PDFll) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków ZI do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.pdf (364,79KB)
 

 

LIII  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie Gminy Głogówek na rok 2022.pdf (333,76KB)
DOCXa) w spr. zmian w budżecie Gminy Głogówek na rok 2022.docx (40,60KB)
DOCXb) WPF.docx (14,73KB)
PDFb) WPF.pdf (157,47KB)
PDFc)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu .pdf (265,57KB)
DOCXc) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.docx (11,37KB)
DOCXd) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.docx (11,92KB)
PDFd) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.pdf (266,37KB)
PDFe))zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe” .pdf (269,48KB)
DOCXe)zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”.docx (11,90KB)
PDFf) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.pdf (277,02KB)
DOCXf) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.docx (12,63KB)
DOCXg) w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku i nadania jednostce statutu.docx (20,80KB)
PDFg) w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku i nadania jednostce statutu.pdf (409,22KB)
DOCXh) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Głogówek.docx (12,42KB)
PDFh) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Głogówek.pdf (278,53KB)
DOCXi) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek.docx (29,02KB)
PDFi) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek.pdf (537,12KB)
DOCXj) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.docx (13,23KB)
PDFj) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.pdf (712,81KB)
PDFk) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek.pdf (11,40MB)
DOCXk) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek.docx (12,88KB)
 

LII  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCXa) w spr. zmian w budzecie gminy Głogówek na rok 2022.docx (38,93KB)
PDFa) w spr. zmian w budzecie gminy Głogówek na rok 2022.pdf (202,11KB)
PDFUzasadnienie budżet.pdf (157,35KB)
DOCXb) WPF.docx (17,78KB)
PDFb) WPF.pdf (223,97KB)
DOCXc) w spr. ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej w Głogówku.docx (49,02KB)
PDFc) w spr. ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej w Głogówku.pdf (453,45KB)
PDFd)w spr. ustanowienia pomników przyrody na terenie parku przy Zespole Szkół w Głogówku .pdf (333,10KB)
DOCXd)w spr. ustanowienia pomników przyrody na terenie parku przy Zespole Szkół w Głogówku.docx (26,24KB)
PDFe) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DD Senior +.pdf (294,28KB)
DOCXe) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DD Senior +.docx (22,15KB)
DOCXf) w spr. przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Głogówku dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej.docx (20,76KB)
PDFf) w spr. przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Głogówku dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej.pdf (283,12KB)
DOCXg) w spr.rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych zarządzeń dotyczących sprzedaży działek .docx (16,40KB)
PDFg) w spr.rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych zarządzeń dotyczących sprzedaży działek.pdf (173,25KB)
PDFg) uzasadnienie.pdf (1,06MB)
DOCXh) w spr.przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2019-2020”.docx (19,87KB)
PDFh) w spr.przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2019-2020”.pdf (1,82MB)
DOCXi) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach.docx (17,79KB)
PDFi) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach.pdf (219,28KB)
DOCXj) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.docx (18,76KB)
PDFj) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf (229,70KB)

 

LI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie gmina na rok 2022.pdf (191,84KB)
PDFb) WPF.pdf (212,02KB)
PDFc) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.pdf (252,33KB)
PDFd) zmiana uchwały w spr. wyboru metody ustalania opłaty za gosp. odpadami kom..pdf (100,66KB)
PDFe) zmiana deklaracji śmieciopwej.pdf (152,03KB)
PDFf) w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (222,19KB)