Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2022

LVI  Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2022 r.  
Imienny wykaz głosowań radnych:TXTLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań (1).txtPDFLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.pdf

DOCX519. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.docx
PDF519. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDF518. WPF.pdf
DOCX517. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx
PDF517. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf
DOCX516. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głogówka.docx
PDF516. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głogówka.pdf
DOCX515. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.docx
PDF515. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.pdf
DOCX514. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.docx
PDF514. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.pdf
 

LV  Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2022 r.  
Imienny wykaz głosowań radnych: TXTLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.txt PDFLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.pdf
 

PDF513. w spr. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.pdf
DOCX513. w spr. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.docx
DOCX512. w spr. przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.docx
PDF512. w spr. przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.pdf
PDF511. WPF.pdf
DOCX510. w spr. zmian w budżecie gminy Głogówek na rok 2022.docx
PDF510. w spr. zmian w budżecie gminy Głogówek na rok 2022.pdf
 

LIV  Sesja Rady Miejskiej z dnia 1 kwietnia 2022 r.  
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.pdf

DOCX509. w spr. zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.docx
PDF509. w spr. zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf
DOCX508. w spr. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.docx
PDF508. w spr. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.pdf
DOCX507. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.docx
PDF507. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf
DOCX506. w spr. wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZK Głogówek Sp zoo, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.docx
PDF506. w spr. wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZK Głogówek Sp zoo, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.pdf
DOCX505. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice.docx
PDF505. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice.pdf
PDF504. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada.pdf
DOCX504. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada.docx
PDF503. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin.pdf
DOCX503. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin.docx
PDF502. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch.pdf
DOCX502. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch.docx
PDF501. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa.pdf
DOCX501. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa.docx
PDF500. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice.pdf
DOCX500. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice.docx
DOCX499. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów.docx
PDF499. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów.pdf
DOCX498. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice.docx
PDF498. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice.pdf
DOCX497. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze.docx
PDF497. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze.pdf
DOCX496. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.docx
PDF496. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.pdf
DOCX495. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.docx
PDF495. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.pdf
DOCX494. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów.docx
PDF494. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów.pdf
DOCX493. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów.docx
PDF493. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów.pdf
DOCX492. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień.docx
PDF492. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień.pdf
DOCX491. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik.docx
PDF491. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik.pdf
DOCX490. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz.docx
PDF490. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz.pdf
DOCX489. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno.docx
PDF489. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno.pdf
DOCX488. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek-Winiary.docx
PDF488. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek-Winiary.pdf
PDF487. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek-Oracze.pdf
DOCX487. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek-Oracze.docx
PDF486. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Głogowiec.pdf
DOCX486. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Głogowiec.docx
PDF485. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice.pdf
DOCX485. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice.docx
DOCX484. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba.docx
PDF484. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba .pdf
PDF483. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice.pdf
DOCX483. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice.docx
PDF482. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne.pdf
DOCX482. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne.docx
PDF481. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów.pdf
DOCX481. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów.docx
PDF480. w spr. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r..pdf
DOCX480. w spr. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r..docx
PDF479. w spr. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątku i soboty.pdf
DOCX479. w spr. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątku i soboty.docx
PDF478. w spr. przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf
DOCX478. w spr. przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.docx
DOCX477. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika OSP z terenu gminy Głogówek.docx
PDF477. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika OSP z terenu gminy Głogówek.pdf
DOCX476. w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2022 roku.docx
PDF476. w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2022 roku.pdf
DOCX475. w spr. określenia wzorów tabliczek z nazwami ulic na terenie gminy Głogówek..docx
PDF475. w spr. określenia wzorów tabliczek z nazwami ulic na terenie gminy Głogówek.pdf
PDF474. w spr. uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek.pdf
DOCX474. w spr. uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek.docx
PDF471. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf
DOCX471. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx
 

 

LIII  Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2022 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań (1).pdf
DOCX470. w sprawie przyjęcia Rezolucji Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie agresji militarnej Rosji naruszającej integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.docx
PDF470. w sprawie przyjęcia Rezolucji Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie agresji militarnej Rosji naruszającej integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.pdf
PDF469. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej raz warunków i sposobu ich przyznania nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych .pdf
DOCX469. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej raz warunków i sposobu ich przyznania nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych.docx
DOCX468. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek wraz z przysiółkiem Głogowiec.docx
PDF468. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek wraz z przysiółkiem Głogowiec .pdf
DOCX467.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.docx
PDF467.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.pdf
PDF466.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .pdf
DOCX466.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.docx
DOCX465. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Głogówek.docx
PDF465. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Głogówek.pdf
PDF464. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku i nadania jednostce statutu .pdf
DOCX464. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku i nadania jednostce statutu.docx
DOCX463. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.docx
PDF463. w sprawie rozpatrzenia skargi.na działalność p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.pdf
DOCX462. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”.docx
PDF462.zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”.pdf
DOCX461.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.docx
PDF461.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.pdf
PDF460. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu .pdf
DOCX460. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.docx
PDF459. WPF z 25.02.2022r.pdf
PDF458.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf
DOCX458.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx
 

LII  Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2022 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji.docx
PDF457. w spr.wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf
DOCX457. w spr.wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.docx
PDF456. w spr.nadania imienia Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach.pdf
DOCX456. w spr.nadania imienia Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach.docx
PDF455. w spr. przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2019-2020”.pdf
DOCX455. w spr. przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2019-2020”.docx
DOCX454. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych zarządzeń dot. sprzedaży działek 560.102, 562.103.docx
PDF454. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych zarządzeń dot. sprzedaży działek 560.102, 562.103.pdf
DOCX453. w spr. przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Głogówku dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych.docx
PDF453. w spr. przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Głogówku dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznychpdf.pdf
PDF452. w spr. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DD Senior + w Głogówku .pdf
DOCX452. w spr. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DD Senior + w Głogówku.docx
DOCX451. w spr. ustanowienia pomników przyrody na terenie parku przy Zespole Szkół w Głogówku.docx
PDF451. w spr. ustanowienia pomników przyrody na terenie parku przy Zespole Szkół w Głogówku.pdf
DOCX450. w spr. ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej w Głogówku.docx
PDF450. w spr. ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej w Głogówku.pdf
PDF449. WPF na lata 2022-2036.pdf
PDF448. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf
DOCX448. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx
 

LI Nadzwyczajna  Sesja Rady Miejskiej z dnia 3 stycznia 2022 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji.docx

DOCX447. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego.docx
PDF447. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego.pdf
PDF446. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.pdf
DOCX446. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.docx
PDF445. w spr. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gosp. odp. komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości.pdf
DOCX445. w spr. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gosp. odp. komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości.docx
PDF444. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.pdf
DOCX444. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.docx
PDF443. WPF na lata 2022-2036.pdf
DOCX442. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx
PDF442. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf
 

Wersja XML