Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2015

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r..pdf
PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za IV kwartał 2015r..pdf

ROK 2016

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2016r..pdf
PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za IV kwartał 2016r..pdf

ROK 2017
PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2017r..pdf
PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za IV kwartał 2017r..pdf

ROK 2018
PDFinformacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za II kwartał 2018r..pdf

ROK 2019
PDFINFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY GŁOGÓWEK ZA IV KWARTAŁ 2019 ROKU.pdf

ROK 2020
PDFINFORMACJA O WYKONANIU BUDZETU GMINY GŁOGÓWEK ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU.pdf
PDFINFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU.pdf
PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za III kwartał 2020 r..pdf
PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za IV kwartał 2020 r.pdf

ROK 2021
PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I kwartał 2021 r..pdf
PDFInformacja o wykonaniu budzetu Gminy Głogówek za II kwartał 2021 r.pdf
PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za III kwartał 2021 r.pdf
PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za IV kwartał 2021 r..pdf
 

ROK 2022
PDFInformacja o wykoannaiu budżetu Gminy Głogówek za I kwartał 2022.pdf
 

Wersja XML