Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

rok 2022

 

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2022 ROKU

 

 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA NR XLIX/417/2021 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDFUchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
 

 1. PODATEK ROLNY

Stawka podatku rolnego w 2022 r. wynosi:

- 147,30 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych,

- 294,60 zł/ha fizyczny gruntów pozostałych, niestanowiących gospodarstwa rolnego.

UCHWAŁA NR XLIX/418/2021 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2022 rok

PDFUchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2022 rok.pdf
 

 1. PODATEK LEŚNY

Stawka podatku leśnego w 2022 r. wynosi:

- stawka podstawowa – 46,6972 zł/ha fizyczny.

 

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

PDFKomunikat w sprawie średniej ceny drewna.pdf

 

 1. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

UCHWAŁA NR XXXI/298/2020 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU  z dnia 25 listopada 2020 r.  w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych

PDFUchwała w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych.pdf
 

 1. OPŁATA TARGOWA

UCHWAŁA NR XXIX/277/2020 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Głogówek
 

PDFUchwała w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej ....pdf
 

Wersja XML