Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głogóweckie becikowe

Miejsce załatwienia:

Wydział Promocji i Rozwoju  (parter, pokój nr 3)                                                                          

Głogóweckie becikowe to jednorazowa zapomoga w kwocie 300,00 zł z tytułu urodzenia się dziecka wypacana ze środków własnych Gminy Głogówek.  

Wyprawka przysługuje:

 1. niezależnie od dochodów uzyskanych przez osoby ubiegające się o zapomogę,
 2. osobom zamieszkującym wraz z dzieckiem na terenie Gminy Głogówek, co najmniej rok przed urodzeniem dziecka i zamieszkującym w Gminie Głogówek nadal w chwili składania wniosku.

Termin złożenia wniosku: 

do 2 miesięcy, licząc od dnia narodzin dziecka.

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Zapomoga nie przysługuje:

 1. w razie umieszczenia dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 2. jeżeli rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub opiekun prawny/faktyczny ubiegają się lub otrzymali w innej gminie wyprawkę z tytułu urodzenia dziecka przyznaną na podstawie uchwały wydanej w oparciu o art. 22 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 3.  jeżeli dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji, albo z jakichkolwiek przyczyn nie pozostaje pod stała pieczą żadnego z rodziców, opiekunów.

Odmowa przyznania wyprawki następuje w drodze decyzji administracyjnej

Opłata skarbowaNie podlega opłacie skarbowej.

Opłaty administracyjne: Nie podlega opłacie administracyjnej

 

Podstawa Prawna:

 1. UCHWAŁA NR XXXI/291/2020 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”
 2. UCHWAŁA NR LIII/462/2022 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”

Dokumenty do pobrania:

PDFOswiadczenieBecikowe.pdf
PDFWniosekBecikowe.pdf
 

Wersja XML