Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Patronat Burmistrza Głogówka

Patronat Burmistrza Głogówka jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy oraz budowania tożsamości lokalnej.

Patronat może być sprawowany nad przedsięwzięciami z różnych dziedzin, takich jak wydarzenia i projekty kulturalne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne, biznesowe, społeczne itp., o różnym zasięgu geograficznym.

Aby ubiegać się o patronat należy:

 1. Czytelnie wypełnić wniosek o objęcie patronatem Burmistrza Głogówka (wniosek do pobrania).
 2. Dostarczyć kompletny wniosek do Urzędu Miejskiego w Głogówku przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

 1. Wysłać listownie na adres: Urząd Miejski w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek;
 2. Złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 1;
 3. Przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@glogowek.pl

Dokumenty do pobrania:

PDFZarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania i sprawowania patronatu Burmistrza Głogówka.pdf
DOCXRegulamin obejmowania i sprawowania Patronatu przez Burmistrza Głogówka (1).docx
DOCXSprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia pod patronatem Burmistrza Głogówka.docx
DOCXWniosek o objęcie patronatem Burmistrza Głogówka (1).docx
 

Wersja XML