Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2022.

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf
PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
PDFzaproszenie do złożenia oferty.pdf
DOCzał. nr 1 propozycja cenowa.doc
DOCzał. nr 2 oswiadczenie.doc
DOCXzał. nr 3 projekt umowy.docx
XLSzał. nr 4 Wykaz nieruchomości.xls

PDFOdpowiedzi na zapytania wykonawców.pdf
 

Wersja XML