Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI Sesja RM z dnia 30.08.2015

PDF56. w spr. zmiany budżetu Gm. Głogówek na 2015 r..pdf
PDF57. w spr. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na przebudowę chodnika w m. Szonów.pdf
PDF58. w spr. zmiany uchwały nr IV.27.2015 z dnia 27.02.2015 r. w spr. przystąpienia do oprac. m.p.z.p..pdf
PDF59. w spr. wyrazania zgody an odstapnienie od obowiazku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy nier. stanowiacych mnienie Gm. Głogówek.pdf
PDF60. w spr. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnków do sądów powszechnych.pdf
PDF61. w spr. wyboru ławników.pdf
PDF62. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.pdf
 

Wersja XML