Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek

Zarządzanie kryzysowe jest to działalność organów administracji publicznej będącą elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym. Polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w  drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w  przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej (art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

 

PDFPlan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek.pdf

 

Brak opisu obrazka

JPEGznaki alarmowe 2.jpeg

PDFsygnaly_alarmowe.pdf
 

Wersja XML