Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XII Sesja RM z dnia 29.09.2015

PDFf. w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.pdf
PDFg. uchwała skarga.pdf
PDFe. w sprawie wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów.pdf
PDFd.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Głogówek na 2016 r.pdf
PDFb. Uchwała w sprawie poręczenia.pdf
PDFc. w sprawie poparcia potrzeby budowy obwodnicy.pdf
PDFa. 3. Fundusz sołecki 30.09.pdf
PDFa. Uchwała zm. budżetu 29.09.2015.pdf
PDFa. 2. Zakres dotacji - 29.09.pdf
PDFa. 1. Wykaz zadań inwest. - 29.09.2015.pdf
 

Wersja XML