Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2023

LXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (248,31KB)
PDFb WPF.pdf (120,03KB)
PDFc w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wSzonowie.pdf (278,85KB)
DOCXc w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wSzonowie.docx (12,99KB)
PDFd w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki Zakład Komunalny Głogówek.pdf (281,23KB)
DOCXd w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki Zakład Komunalny Głogówek.docx (13,21KB)
PDFe w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o.pdf (281,48KB)
DOCXe w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o.docx (12,83KB)
DOCXf w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.docx (13,95KB)
PDFf w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.pdf (329,59KB)
PDFg w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.pdf (328,97KB)
DOCXg w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.docx (14,15KB)
PDFh w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków .pdf (118,08KB)
DOCXh w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.docx (12,51KB)
DOCXi w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy wzakresie dożywiania dla osób objętych programem.docx (11,95KB)
PDFi w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy wzakresie dożywiania dla osób objętych programem.pdf (276,74KB)
PDFj w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków wzakresie dożywiania wformie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem.pdf (271,03KB)
DOCXj w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków wzakresie dożywiania wformie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem.docx (12,21KB)
PDFk w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.pdf (494,38KB)
DOCXk w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.docx (12,50KB)

 

LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (273,42KB)
DOCXa w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.docx (37,24KB)
PDFb WPF.pdf (157,49KB)
DOCXb WPF.docx (14,78KB)
PDFc zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów.pdf (274,96KB)
DOCXc zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów.docx (12,61KB)
PDFd w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wGłogówku – wBaszcie.pdf (277,19KB)
DOCXd w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wGłogówku – wBaszcie.docx (12,68KB)
PDFe w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wSzonowie.pdf (278,82KB)
DOCXe w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wSzonowie.docx (12,85KB)
PDFf w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior” w Głogówku.pdf (357,60KB)
DOCXf w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior” w Głogówku.docx (15,04KB)
DOCXg zmiana Uchwały wsprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy wzakresie dożywiania dla osób objętych programem.docx (12,37KB)
PDFg zmiana Uchwały wsprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy wzakresie dożywiania dla osób objętych programem.pdf (272,48KB)
PDFh w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (269,43KB)
DOCXh w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.docx (11,69KB)
PDFi w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.pdf (281,26KB)
DOCXi w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.docx (12,84KB)
PDFj w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wdrodze inkasa oraz określenia inkasentów iwynagrodzenia za inkaso.pdf (330,31KB)
DOCXj w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wdrodze inkasa oraz określenia inkasentów iwynagrodzenia za inkaso.docx (13,88KB)
PDFk w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.pdf (329,53KB)
DOCXk w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.docx (14,12KB)