Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2023

LXIX   Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCX600. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.docx (10,90KB)
PDF600. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.pdf (390,13KB)
PDF599. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków wzakresie dożywiania wformie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem.pdf (172,20KB)
DOCX599. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków wzakresie dożywiania wformie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem.docx (10,65KB)
PDF598. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy wzakresie dożywiania dla osób objętych programem.pdf (174,22KB)
DOCX598. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy wzakresie dożywiania dla osób objętych programem.docx (10,76KB)
DOCX597. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.docx (10,34KB)
PDF597. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia wwodę izbiorowego odprowadzania ścieków.pdf (172,74KB)
PDF596. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.pdf (239,96KB)
DOCX596. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.docx (12,71KB)
PDF595. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.pdf (240,62KB)
DOCX595. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.docx (12,53KB)
DOCX594. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o.docx (10,44KB)
PDF594. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o.pdf (174,76KB)
PDF593. w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki Zakład Komunalny Głogówek.pdf (172,57KB)
DOCX593. w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki Zakład Komunalny Głogówek.docx (10,77KB)
DOCX592. w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wSzonowie.docx (12,69KB)
PDF592. w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wSzonowie.pdf (267,29KB)
PDF591. WPF.pdf (4,25MB)
DOCX590. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.docx (21,23KB)
PDF590. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2023.pdf (401,34KB)

 

LXVIII   Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF589. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.pdf (241,79KB)
DOCX589. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru podatków iopłat wdrodze inkasa.docx (12,70KB)
PDF588. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wdrodze inkasa oraz określenia inkasentów iwynagrodzenia za inkaso.pdf (243,46KB)
DOCX588. w sprawie zmiany uchwały wsprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wdrodze inkasa oraz określenia inkasentów iwynagrodzenia za inkaso.docx (12,45KB)
PDF587. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.pdf (269,07KB)
DOCX587. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.docx (12,56KB)
DOCX586. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.docx (10,05KB)
PDF586. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (168,83KB)
PDF585. zmiana Uchwały wsprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy wzakresie dożywiania dla osób objętych programem.pdf (175,67KB)
DOCX585. zmiana Uchwały wsprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy wzakresie dożywiania dla osób objętych programem.docx (10,83KB)
PDF584. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior” w Głogówku.pdf (260,87KB)
DOCX584. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior” w Głogówku.docx (13,36KB)
DOCX583. w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wGłogówku – wBaszcie.docx (12,39KB)
PDF583. w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejskiej iGminnej Biblioteki Publicznej wGłogówku zlokalizowanej wGłogówku – wBaszcie.pdf (266,63KB)
PDF582. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów.pdf (172,44KB)
DOCX582 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów.docx (10,43KB)
PDF581. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2023-2037.pdf (4,18MB)
DOCX580. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.docx (20,84KB)
PDF580. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.pdf (366,18KB)