Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFOgłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.pdf
PDFProtokół w sprawie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalnośco pożytku publicznego na rok 2016 dla Gminy Głogówek.pdf
PDFWyniki postępowania otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publ. związanego z realizacją zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf
 

Wersja XML