Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.

PDFinformacja.pdf

PDFogloszenie o zamówieniu.pdf.pdf
PDFinformacja.pdf
PDFsiwz.pdf

PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany.pdf.pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany.pdf.pdf 
PDFzałącznik nr 2 przedmiar robót.pdf.pdf
DOCzałącznik nr 3 wykaz robót.DOC.doc
DOCzałącznik nr 4 wykaz osób.DOC.doc
DOCZałącznik nr 5 ośw. art 22.DOC.doc
DOCzałącznik nr 6 ośw. art 24.DOC.doc
DOCZałącznik nr 7 oświadczenie.DOC.doc
DOCZałącznik Nr 8 Wzór oferty.DOC.doc
DOCXZałącznik Nr 8.1 formularz rzeczowo-cenowy.docx
DOCZałącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.DOC.doc
DOCZałącznik nr 10 do SIWZ- lista-informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.DOC.doc

Wersja XML