Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020 r.
PDFUchwała w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035- 31.01.2020 r..pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035- 09.03.2020.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 - 09.04.2020 r..pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 - 29.05.2020 r..pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 - 30.06.2020 r..pdf.pdf
 

2019 r.
PDFUchwała w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022- 01.03.2019 r..pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022- 16.04.2019 r..pdf
PDFUchwała w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022- 27.05.2019 r..pdf
PDFUchwała w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022- 14.06.2019 r..pdf
PDFUchwała w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022- 22.07.2019 r..pdf
PDFUchwała w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022- 23.08.2019 r..pdf
PDFUchwała w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022- 26.09.2019 r..pdf
PDFUchwała w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022- 31.10.2019 r..pdf
PDFUchwała w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022- 22.11.2019 r..pdf
PDFUchwała w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022- 29.11.2019 r..pdf
PDFUchwała w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022- 23.12.2019 r..pdf
PDFUchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035- 23.12.2019 r..pdf
 

2018 r.
PDFUchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021 - 30.01.2018r..pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021 - 30.05.2018.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021 - 25.06.2018.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021 - 31.08.2018.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021 - 28.09.2018.pdf

2017 r.
PDFUchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020 - 31.01.2017.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówk na lata 2017-2020 - 28.02.2017.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020- 27.03.2017.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogowek na lata 2017-2020 - 23.06.2017.pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020 - 30.10.2017r..pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Głogówek.pdf
PDFUchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021.pdf

2016 r.
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020.pdf
PDFUchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020 - 28.12.2016.pdf
PDFuchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2017-2020- 29.05.2017.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej na lata 2017-2020.pdf

2015 r.
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2016-2019.pdf
PDFUchwała RIO nt. opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Wersja XML