Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015

PDF75. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok.pdf
PDF76. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2015 - 2018.pdf
PDF77. w spr. zmiany uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2016 rok.pdf 
PDF78. w spr. określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.pdf

PDF79. w spr. określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym.pdf
PDF80. w spr. określenia wzorów formularzy dotyczacych podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem leśnym.pdf
PDF81. w spr. uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 dla Gminy Głogówek.pdf
PDF82. w spr. zmiany Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne.pdf
PDF83. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Biedrzychowice.pdf
PDF84. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Chudoba.pdf
PDF85. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Ciesznów.pdf
PDF86. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Dzierżysławice.pdf
PDF87. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Głogówek- Głogowiec.pdf
PDF88. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Głogówek-Oracze.pdf 
PDF89. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Głogówek-Winiary.pdf
PDF90. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Góreczno.pdf
PDF91. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Kazimierz.pdf
PDF92. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Kierpień.pdf
PDF93. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Leśnik.pdf
PDF94. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Mionów.pdf
PDF95. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Mochów.pdf
PDF96.zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.pdf
PDF97. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.pdf
PDF98. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Rzepcze.pdf
PDF99. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu SołectwaStare Kotkowice.pdf
PDF100. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Szonów.pdf
PDF101. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Tomice.pdf
PDF102. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Twardawa.pdf
PDF103. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Wierzch.pdf
PDF104. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Wróblin.pdf
PDF105. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Zawada.pdf
PDF106. zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Sołectwa Zwiastowice.pdf
PDF107. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek będących już wcześniej przedmiotem dzierżawy na okres trzech lat.pdf

 

Wersja XML