Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015

PDFG. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat.pdf
PDFH. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2015 roku.pdf
PDFD. ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek.pdf
PDFE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2016.pdf
PDFF.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat.pdf
PDFB. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół.pdf
PDFC. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.pdf
PDFA. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 r..pdf
 

Wersja XML