Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcyza

U W A G A     R O L N I C Y !!!

W terminie od 2 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku.

W przypadku hodowców bydła, do wniosku należy dołączyć dodatkowo dokument wydany przez kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogówku
(Biuro Podawcze - pokój nr 1).

 

Burmistrz Głogówka

   dr Piotr Bujak

 

 


PDFWniosek o zwrot akcyzy.pdf

 

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Wersja XML