Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcyza

U W A G A     R O L N I C Y !!!

 

W terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione w okresie 
od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

 

W przypadku hodowców bydła, do wniosku należy dołączyć dodatkowo dokument wydany przez kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogówku (Biuro Podawcze - pokój nr 1).

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Burmistrz Głogówka

   dr Piotr Bujak

PDFWniosek o zwrot akcyzy.pdf
 

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Wersja XML