Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015

PDF117. w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2016 roku.pdf
PDF116. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy.pdf
PDF115. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres.pdf
PDF114. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2016.pdf
PDF113. w spr. ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek.pdf
PDF112. w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.pdf
PDF111. w spr. organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół.pdf
PDF110. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 r..pdf
PDF109. w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019.pdf
 

Wersja XML