Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach


 

Wymagane dokumenty

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Głogówku,

Rynek 1, 48-250 Głogówek,

Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska,

pok. Nr 4 ( parter ), tel. 77 40 69 924

Opłaty

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

Termin i sposób załatwienia

Pracownik referatu m.in.:

 Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

 Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Głogówka.

DO POBRANIA: 

PDFWzór karty informacyjnej przedsięwzięcia.pdf
PDFwzór wniosku.pdf
 

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH:

2020 rok:

1. Dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków w Głogówku.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.1.2020.EU z dnia 18.05.2020 r dotyczy Modernizacji oczyszczalni ścieków w Głogówku..pdf

PDFKarta informacyjna przedsięwzięcia Oczyszczalnia Głogówek 2020.pdf
 

PDFPoświadczona kopia mapy z zaznaczonym obszarem oddzialywania.pdf

PDFObwieszczenie MKOŚ.6220.2.1.2020.EU Burmistrza Głogówka z dnia 13.07.2020 roku - o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacja oczyszczalni ścieków..pdf
 

2. Dotyczy budowy stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi zlokalizowanymi w miejscowości Rzepcze, gm. Głogówek.
PDFzawiadomienie o wydanych opiniach.pdf
PDFObwieszczenie o zawieszeniu postępowania.pdf
PDFObwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf
 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.2.2020.EU z dnia 18.05.2020 r pod tytułem Budowa stacji pawli płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi zlokalizowanymi w miejscowości Rzepcze gm. Głogówek..pdf

PDFKarta informacyjna przedsięwzięcia budowy stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi zlokalizowanymi w miejscowości Rzepcze, gm. Głogówek..pdf
PDFPoświadczona kopia mapy z zaznaczonym obszarem oddziaływania.pdf

PDFRaport OBWIESZCZENIE.pdf
PDFopinia RDOŚ.pdf
PDFOpinia Raport Wody Polskie.pdf
PDFOpinia Inspektor Sanitarny.pdf
 

3. Dotyczy zbierania destruktu asfaltowego wytwarzanego podczas remontu i przebudowy dróg. Miejscowość Rzepcze, gm. Głogówek.

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.3.2020.EU z dnia 21.08.2020 roku. Dot. zbierania destruktu asfaltowego wytwarzanego podczas remontu i przebudowy dróg..pdf
DOCXADAC LEVAR Karta informacyjna przedsięwzięcia.docx
PDFMapa z zasięgiem oddziaływania.pdf

 

4. Dotyczy "Rozbudowy istniejącej hali produkcyjnej o magazyn na terenie zakładu położonego w miejscowości Głogówek przy ul. 3 Maja".
 

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.4.2020.KF z dnia 12.10.2020 roku..pdf

PDFKarta informacyja przedsięwzięcia..pdf
 

 

 

2019 rok:

1. Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów

PDFobwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFobwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 25.01.2019 r. o wydaniu opinii organów współdziałajacych oraz o wydaniu postanowienia NLROŚ.6220.1.2019 z 24.01.2019 r..pdf
 

PDFobwieszczenie z dnia 28.01 2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 Mochów.pdf

PDFzawiadomienie obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 04.03.2019.pdf
 

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek-Szonów

PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania prowadzonego przez RDOŚ ws. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Głogówek- Szonów.pdf
 

3. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Głogówek 1" o mocy  do 1 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnej oraz urządzeń elektroenergetycznych na części działek ew. nr 7664,666 obręb Winiary, gmina Głogówek

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1.pdf
PDFKarta_informacyjna PV Głogówek 1.pdf
PDFmapa ewidencyjna Głogówek.pdf
PDFMapa - obszar oddziaływania.pdf
PDFzawiadomienie o mozliwości wypowiedzenia sie co do zebranych dowodów i materiału.pdf
PDFzawiadomienie o wydanej decyzji.pdf
 

4.Budowa elektrowni fotowoltaicznej " Głogówek 2" o mocy  do 1 MW, linii SN wraz  z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych na części działek ew. nr 725,1001,1004 obręb Winiary , gmina Głogówek

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2.pdf
PDFKarta_informacyjna PV Głogówek 2.pdf
PDFmapa ewidencyjna Głogówek.pdf
PDFMapa - obszar oddziaływania.pdf

PDFzawiadomienie o mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.pdf
PDFzawiadomienie o wydanej decyzji.pdf
 

5. sprawa MKOŚ.6220.2.4.2019 Punkt skupu złomu , usytuowany  na dz. 416/15 i 416/16  w m. Głogówek, ul. Pasternik 4 b

DOCXzawiadomienie o wszczęciu postępowania.docx
PDFzawiadomienie MKOŚ.6220.2.4.2019.GR z 8.11.2019 o mozliości wypowiedzenia się co do zebranego materiału.pdf
PDFzawiadominie o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji MKOŚ.6220.2.4.2019GR z 18.11.2019 r..pdf
 

6.Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu  w miejscowości Racławice Śląskie

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

PDFKIP strona tytułowa.pdf
PDFkarta KIP.pdf
PDFzawiadomienie o wydaniu postanowienia.pdf
 

7. nr sprawy MKOŚ.6220.2.6.2019 Rozbudowa gospodarstwa rolnego położonego  w miejscowości Błażejowice Dolne  o nowy budynek chlewni

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 14.10.2019 r..pdf
PDFobwieszczenie MKOŚ.6220.2.6.2019 z 20.11.2019 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania.pdf

 

 8. WOOŚ.420.1.36 2019.IM.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierpień

PDFzawiadomienie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kierpień z 11.10.2019 r..pdf
 

2018 rok:

1. Budowa stacji obsługi pojazdów z myjnią samochodów ciężarowych oraz stacji paliw z bezobsługową myjnią samochodów osobowych, parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych, placów manewrowych i funkcyjnych, zbiornika na wody opadowe z funkcją p.poż oraz budynku magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach o nr ew. 176/9, 176/17, 176/18, 176/19,176/20 obręb Rzepce gm. Głogówek.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania.pdf

PDFzawiadomienie z dnia 25.06.2018 r. o uzyskaniu opinii dla przedsięwzięcia.pdf
PDFobwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 25.01.2019 r. o wydaniu opinii organów współdziałajacych oraz o wydaniu postanowienia NLROŚ.6220.1.2019 z 24.01.2019 r..pdf
PDFpostanowienie z dnia 25.06.2018 r. zawieszające postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.pdf

 

2. „ Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz  z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki  nr 138 w miejscowości Nowe Kotkowice”

PDFzawiadomienie o wszczęciu postepowania dla zadania Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości N. Kotkowice.pdf
PDFzawiadomienie o otrzymaniu opinii.pdf
PDFpostanowienie o odstąpieniu.pdf
PDFzawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego.pdf
PDFzawiadomienie o wydanej decyzji.pdf
 

Wersja XML