Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016

PDF126. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2016 roku.pdf
PDF127.w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Głogówku.pdf
PDF128. w sprawie zamiaru utworzenia żłobka w Twardawie.pdf
PDF129. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII29098 z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głogówek do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego.pdf
PDF130. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góreczno na lata 2016-2020.pdf

Wersja XML