Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek

PDFodpowiedzi na pytania.pdf
PDFogloszenie o zamówieniu.pdf
PDFsiwz.pdf
DOCzałącznik nr 1 do siwz- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc
DOCzałączniki nr 2-8 do siwz.doc
DOCzałącznik nr 9 do siwz - istotne dla stron postanowienia umowy.doc
DOCXzałącznik nr 10 do siwz - formularz opisowy.docx
PDFuchwała w sprawie regulaminu.pdf
PDFuchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf
sprawozdanie za 2014 z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

PDFsprawozdanie za 2014r..pdf

Wersja XML