Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek

PDFogłoszenie.pdf
PDFsiwz.pdf
PDFzałącznik nr 1 przedmiar.pdf.pdf
DOCzałącznik nr 2 wykaz robót.DOC.doc
DOCzałącznik nr 3 wykaz osób.DOC.doc
DOCZałącznik nr 4 ośw. art 22.DOC.doc
DOCzałącznik nr 5 ośw. art 24.DOC.doc
DOCZałącznik nr 6 oświadczenie.DOC.doc
DOCZałącznik Nr 7 Wzór oferty.DOC.doc
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.DOC.doc
DOCZałącznik nr 9 do SIWZ- lista-informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.DOC.doc
DOCXZałącznik nr 10 potencjał.DOC.docx

 

Wersja XML