Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.

PDFOdpowiedzi 2.pdf
PDFOdpowiedzi 1.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFprzedmiar robót.pdf
PDFsiwz zmieniony.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFsiwz.pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany.pdf
DOCzałącznik nr 2 wykaz robót.DOC.doc
DOCzałącznik nr 3 wykaz osób.DOC.doc
DOCZałącznik nr 4 ośw. art 22.DOC.doc
DOCzałącznik nr 5 ośw. art 24.DOC.doc
DOCZałącznik nr 6 oświadczenie.DOC.doc
DOCZałącznik Nr 7 Wzór oferty.DOC.doc
DOCZałącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy.DOC.doc
DOCZałącznik nr 9 lista-informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.DOC.doc

 

Wersja XML