Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.

PDFa. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 r..pdf
PDFb. w spr. zmiany WPF.pdf
PDFc. w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf
PDFd. zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Statutu Gminy Głogówek.pdf
PDFe. w spr. poboru podatków i oplat w drodze inkasa.pdf
PDFf. w spr. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Głogówek.pdf
 

Wersja XML