Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFUchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka z tytułu wykonania budżetu gminy Głogówek za 2017r. - 30.05.2018.pdf
PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2017 r..pdf
PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2016r..pdf
PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r..pdf

Wersja XML