Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFZarządzenie Burmistrza Głogówka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Błażejowicach Dolnych.pdf
PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne.pdf

DOCOgłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w spr. projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publ. na rok 2017.doc

PDFKonsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026.pdf

PDFProtokół z konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działąlność pożytku publicznego na rok 2017.pdf
 

 

Wersja XML