Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFsiwz.pdf
PDFzałącznik nr 1 przedmiar robót.pdf
DOCzałącznik nr 2 wykaz robót.doc
DOCzałącznik nr 3 wykaz osób.doc
DOCzałącznik nr 4 ośw. art 22.doc
DOCzałącznik nr 5 ośw. art 24.doc
DOCzałącznik nr 6 oświadczenie.doc
DOCzałącznik Nr 7 Wzór oferty.doc
DOCzałącznik nr 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.doc
DOCzałącznik nr 9 do SIWZ- lista-informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc

DOCXzałącznik nr 10 potencjał.docx

Wersja XML