Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.

PDF1. w spr. zm. budżetu Gminy Głogówek na 2016 r..pdf
PDF1.1. Wykaz zadań inwestycyjnych.pdf
PDF2. Uchwała zm.WPF.pdf
PDF3. w spr. zasad wynajmowania lokali użytkowych.pdf
PDF4. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kazimierz na lata 2016-2020.pdf
PDF4.1. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAZIMIERZ.pdf
PDF5. w spr. przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek.pdf
 

Wersja XML