Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFsiwz.pdf
DOCZałącznik Nr 1 Wzór oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 ośw. art 22.doc
DOCzałącznik nr 3 ośw. art 24.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ- lista-informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc
PDFopinia RIO o planowanej kwocie długu.pdf
PDFOpinia RIO z wykonania budżetu 2015r.pdf
PDFRb-27S.pdf
PDFRb-28S.pdf
PDFRb-N.pdf
PDFRb-NDS.pdf
PDFRb-PDP.pdf
PDFRb-Z.pdf

PDFuchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf

PDFRb-27S 2016.pdf

PDFOpinia RIO o wpf.pdf
PDFRb-28S 2016.pdf
PDFRb-NDS 2016.pdf
PDFOpinia RIO o projekcie uchwały budżetowej 2016r wraz z uchwałą.pdf
PDFRb-Z 2016.pdf
PDFwpf 2016-2019.pdf
PDFZobowiązania Gminy Głogówek.pdf
PDFodpowiedzi na pytania.pdf

PDFodpowiedzi na pytania 2.pdf

PDFodpowiedzi 3.pdf

PDFodpowiedzi 4.pdf

PDFdecyzja NIP.pdf
PDFZUS.pdf
PDFzaświadczenie o wyborze Burmistrza.pdf
PDFUS.pdf
PDFREGON.pdf
PDFuchwała Skarbnik.pdf
PDFopinia RIO o możliwości spłaty kredytu.pdf

Wersja XML