Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.

PDF137. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 r..pdf
PDF138. w spr. zmiany WPF Gminy Głogówek na lata 2016-2019.pdf
PDF139. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDF140. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek.pdf
PDF141. w spr. poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf
PDF142. w spr. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Głogówek.pdf
 

Wersja XML