Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.

PDF143. w spr. zmiany budżetu.pdf
PDF144. w spr. zmiany WPF.pdf
PDF145. w spr. zasad wynajmowania likali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Głogówek.pdf
PDF146. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kazimierz na lata 2016-2020.pdf
PDF147. w spr. przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek.pdf
PDF148. w spr. powierzenie Gminie Prudnik zadania publicznego polegajacego na świadczeniu usług, które zapewnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku.pdf
PDF149. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne.pdf

Wersja XML