Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.

PDF1. w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze.pdf
PDF2. w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka.pdf 
PDF3. w spr.zm.budżetu - 31.05.2016.pdf
PDF3.1. zał. nr 1. Wykaz zadań inwesty..pdf 
PDF3.2. zał. nr. 2. Zakres dotacji..pdf 
PDF4. w spr. powołania komisji inwentaryzacyjnej.pdf 
PDF5. w spr. udzielenia dotacji na sfinansowanie prac remontowych, konserwatorskich przy zabytkach.pdf 
PDF6. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mochów.pdf 
PDF6.1. Plan Odnowy Mochów.pdf 
PDF7. w spr. zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf 
PDF8. w spr. zawarcia umowy najmu lokalu.pdf 

 

Wersja XML