Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku

PDFodpowiedzi na pytania 2.pdf
PDFodpowiedzi na pytania.pdf
PDFogłoszenie.pdf
PDFsiwz.pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany.pdf
PDFzałącznik nr 2 przedmiary robót.pdf
DOCzałącznik nr 3 wykaz robót.doc
DOCzałącznik nr 4 wykaz osób.doc
DOCzałącznik nr 5 ośw. art 22.doc
DOCzałącznik nr 6 ośw. art 24.doc
DOCzałącznik nr 7 oświadczenie.doc
DOCzałącznik Nr 8 Wzór oferty.doc
DOCzałącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.doc
DOCzałącznik nr 10 do SIWZ- lista-informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc

PDFzałącznik nr 11 STWiOR.pdf
PDFinformacja.pdf

PNGzwymiarowane źródełko.png

Wersja XML