Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.

PDF150. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r..pdf
PDF151. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głogówka z tytułu wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2015 r..pdf
PDF152. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok.pdf
PDF153. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości podlegających komunalizacji na rzecz Gminy Głogówek.pdf
PDF154. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac remontowych, konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.pdf
PDF155. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mochów na lata 2016-2020.pdf
PDF156. w prawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Głogówek.pdf
 

Wersja XML