Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała nr XIX/200/2019 Rady Miejskiej w Głogówku  z dnia 23 grudnia 2019 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcyPDFSKMBT_C22420063015230.pdf

 

Uchwała nr XX/208/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz za pojemnik dla nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy PDFSKMBT_C22420063015240.pdf
 

 

Uchwała nr XIX/202/2019 Rady Miejskiej  w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 r.  w sprawie zwolnienia  z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym PDFSKMBT_C22420063015241.pdf

 

Uchwała  nr XVIII/185/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2019 r.  w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  PDFSKMBT_C22420063015450.pdf
 

 

Uchwała nr XVIII/186/2019 z dnia 30 listopada 2019 r.  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFSKMBT_C22420063015410.pdf

 

Uchwała  XXIV/247/2020 z dnia 29.05.2020 r.  PDFw sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek.pdf

 

Uchwala XXIV/246/2020 z dnia 29.05.2020 r. PDFuchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf
 

Wersja XML