Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.

PDF1. Uchwała w spr.zm.budżetu.pdf
PDF1.1 Wykaz zadań inwesty. - 30.06.2016.pdf
PDF1.2. Fundusz sołecki - 30.06.2016.pdf
PDF2. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDF3. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDF4. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDF5. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku.pdf
PDF6. w sprawie przystąpienia Gminy Głogówek do stowarzyszenia pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.pdf
PDF7. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.pdf
 

Wersja XML