Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.

PDF157. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok.pdf
PDF158. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2016-2019.pdf
PDF159. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf
PDF160. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDF161. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDF162. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDF163. w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku.pdf
PDF164. w sprawie przystąpienia Gminy Głogówek do stowarzyszenia pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.pdf
 

Wersja XML