Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.


PDF1. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok.pdf
PDF1.1. Wykaz zadań inwestycyjnych.pdf
PDF1.2. Zakres dotacji. - 20.07.2016.pdf
PDF2. w spr. przystąpienia do oprac. zmiany MPZP dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „ Racławice Śląskie- Głogówek”.pdf
PDF3. w spr. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków.pdf
PDF4. w spr. pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf 

Wersja XML