Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017

PDFogloszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 2 oświadczenie art 22.doc
DOCzałącznik nr 3 art 24.doc
DOCZałącznik nr 4 wykaz usług.doc
DOCZałącznik nr 5 potancjał techniczny i osobowy.doc
DOCXzałącznik nr 6 długości tras.docx
DOCzałącznik nr 7 harmonogram.doc
DOCzałącznik nr 8 projekt umowy.doc
DOCZałącznik nr 9 lista podmiotów tej samej grupy kapitałowej.doc
 

Wersja XML