Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek

DOCOBWIESZCZENIE STUDIUM.doc

PDFprognoza oddziaływania na środowisko.pdf
PDFstudium uwarunkowań 2.pdf

JPEGKierunki całość.jpeg
JPEGKierunki dół.jpeg
JPEGKierunki góra.jpeg
JPEGPrognoza.jpeg
JPEGUwarunkowania.jpeg

Wersja XML