Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.

PDF165. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 r..pdf
PDF166. w spr. przystąpienia do opracowania zmiany m.p.z.p. dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego Racławice Śląskie - Głogówek.pdf
PDF167. w spr. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz m.p.z.p. Miasta i Gminy Głogówek.pdf
PDF168. w spr. wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej na modernizację chodnika w miejscowości Dzierżysławice (przy drodze powiatowej nr 1209 O)..pdf
 

Wersja XML