Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.

PDF1. Uchwała w spr.zm.budżetu - 31.08.2016 NOWA.pdf
PDF2. w spr. zmiany WPF.pdf
PDF3. w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDF4. w spr. przystąpienia do opracowania m. p. z. p. części miasta Głogówek, dla terenów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze.pdf
PDF5. w spr. przystąpienia do opracowania m. p. z. p. części miasta Głogówek, dla terenów położonych w obrębach Głogówek, Winiary, Wielkie Oracze i Głogowie.pdf
PDF6. w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDF7. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.pdf

Wersja XML