Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.


PDF170. w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2016-2019.pdf
PDF171. w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek.pdf
PDF172. w spr. przystąpienia do opracowania m. p. z. p. części miasta Głogówek, dla terenów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze.pdf
PDF173. w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi.pdf
PDF174. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka.pdf
 

Wersja XML