Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.

PDFA. korekta nr 1. Uchwała w spr.zm.budżetu - 30.09.2016.pdf
PDFA.1. Wykaz zadań inwesty. - 30.09.2016r.pdf
PDFB. w spr. organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych do sektora fn. publ..pdf
PDFC. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.pdf
PDFD. w spr. przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026”.pdf
PDFE. w spr. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFF. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.pdf
 

Wersja XML