Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.

PDF175. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2016 rok,.pdf
PDF176. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogówek.pdf
PDF177. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie pł.pdf
PDF178. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026”,.pdf
PDF179. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf
 

Wersja XML